Czerwcowe Spotkanie

wiadomość opublikował Michał, 19.06.2011

Czerwcowe spotkanie SRUG odbędzie się 25 czerwca 2011, o godzinie 17:00 w Yacht Klub Polski Bielsko, w Bielsku-Białej przy ulicy Szkolnej 15. Wstęp jak zwykle bezpłatny. Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego poniżej, ułatwi nam to zorganizowanie odpowiedniej liczby miejsc.

Podczas spotkania przedstawione zostaną prezentacje:

  • “CSS3/JS” - sposób na wydajne animacje na platformach mobilnych - prezentacja Rafała Bromirskiego z firmy Selleo na temat możliwości języka CSS3 w animacji.
  • “Rails - kruczki i sztuczki” - prezentacja Zbigniewa Zemła z firmy Shore Labs który pokaże kilka praktycznych wskazówek związanych z językiem Ruby, frameworkiem Rails oraz konfiguracją serwera
  • “Usage-Centred Design a Rails’y” - prezentacja Michała Czyża z firmy Selleo o specifikacji, ale bez Gherkin’a, formalizacji wymagań i ludziach którzy chcą skrzywdzić ‘ogórka’ :)
  • Inherited Resources with Rails 3.1” - Prezentacja Tomka Bąka z firmy Selleo na temat modułów standaryzujących kontrolery (aka CommnoResource) oraz dziedziczenie widoków i zagnieżdżone layouty (całość oparte o framework Rails w wersji 3.1).
  • “acts_as_deep_cloneable” - sposób na głębokie klonowanie obiektów - prezentacja Tomasza Borowskiego z firmy Selleo na temat autorskiego pluginu do klonowania obiektów z ich relacjami w ActiveRecord

Tak jak się to już stało zwyczajem będzie sporo czasu na przedstawienie krótkich prezentacji (lightning talks).

Po prezentacjach zachęcamy do pozostania na afterparty, które odbędzie się w tym samym miejscu.